Regulamin korzystania z Tarasu Widokowego

Zasady ogólne

 

§1

 

 • na Taras Widokowy na szczycie dzwonnicy przy kościele Św. Anny w Warszawie, można wchodzić w godzinach funkcjonowania tarasu, z ważnym biletem wstępu
 • bilety wstępu sprzedawane są w kasie biletowej bezpośrednio przed samym wejściem na Taras Widokowy (nie prowadzona jest przedsprzedaż biletów)
 • bilet wstępu na Taras Widokowy jest biletem upoważniającym do jednorazowego wstępu
 • przy wejściu grup zorganizowanych, na każde 10 osób w grupie – jeden opiekun może wejść nieodpłatnie
 • dzieci do 4-go roku życia wchodzą na taras bezpłatnie
 • dzieciom powyżej 4-go roku życia, młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, emerytom rencistom i osobom, które ukończyły 60 lat przysługują bilety ulgowe po okazaniu ważnej legitymacji lub odpowiedniego dokumentu (studenci uczący się poza granicami Polski powinni posiadać legitymację międzynarodową „ISIC”). 
 • ekipy telewizyjne, filmowe itp. wejście na Taras Widokowy po uzyskaniu zgody właściciela obiektu.
 • wykorzystywanie Tarasu Widokowego do sesji fotograficznej itp. (po wcześniejszym ustaleniu z obsługą)
 • obowiązuje zakaz wstępu na Taras Widokowy: osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także stwarzających zagrożenie dla innych osób oraz wprowadzania zwierzątKasa może czasowo lub całkowicie zaprzestać sprzedaży biletów wstępu na Taras Widokowy, jeśli na tarasie znajdować się będzie maksymalna ilość osób lub nastąpi jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa 

Zasady przebywania na Tarasie Widokowym

 

§2

 

 • na Tarasie Widokowym zwiedzający mogą przebywać w dniach i godzinach jego otwarcia
 • obowiązuje bezwzględny zakaz wychylania się i wspinania na barierki, rzucania z góry jakichkolwiek przedmiotów, śmiecenia wewnątrz  budynku jak i na tarasie widokowym, biegania po schodach, hałasowania, nanoszenia napisów i naklejania naklejek na konstrukcję wieży jej wyposażeniu i wewnątrz budynku
 • na teren Tarasu Widokowego nie wnosimy jedzenia ani napojów.
 • na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środkówodurzających lub innych podobnie działających
 • za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
 • plecaki, duże torby itp. należy pozostawić w kasie
 • osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu
 • w uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo zamknąć Taras Widokowy i wezwać do jego opuszczenia; w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za kupione bilety
 • za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia regulaminu, obsługa nie ponosi odpowiedzialności
 • kupując bilet wstępu, osoba znajdująca się na Tarasie Widokowym potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu i zgadza się z jego zasadamiKasa nie zwraca pieniędzy za bilet niewykorzystany